Tuesday, 13 December 2011

ICT dan Pandangan Islam Terhadapnya




Apa itu ICT ?

ICT - satu proses pengaliran, penyebaran pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Ia juga untuk memindah, menyebarkan dan memaparkan maklumat.

Perkembangan ICT ?

Dunia pada mulanya menghadapi Revolusi Pertanian, diteruskan dengan Revolusi Perindustrian dan apabila mencapai gelombang ketiga bermulalah Revolusi Teknologi Maklumat. Gelombang maklumat ini akan merentasi sempadan negara tanpa mengira ideologi, agama, bangsa, fahaman politik dan blok perdagangan yang dianuti.

Kemunculan Era Informasi

Rogers(1991) seorang pengkaji media komunikasi mengklasifikasikan sejarah perkembangan ICT kepada empat:

Era Penulisan - Bermula sejak tahun 4000 sebelum Masihi. Bermula ketika orang-orang Sumeria menulis di atas papan batu. Ketika ini buku penting di salin tulis. Ini menyebabkan pengetahuan tidak berkembang luas kerana bahan bacaan yang terhad.

Era Percetakan - Bermula pada tahun 1956 ketika mesin cetak di cipta oleh Gutenberg dari Jerman. Sebelum itu, pada tahun 1401 teknologi percetakan telah wujud di China. Surat khabar pertama di terbitkan pada era tersebut.

Era Telekomunikasi - Bermula tahun 1844. Telegraf dicipta oleh Morse. Pada tahun 1876 pula Alexander Graham Bell mencipta telefon.
Pandangan Islam terhadap ICT.

Islam tidak meletakkan hukum haram kepada sesuatu melainkan telah di sebut dalam nas ataupun dalil. Islam juga tidak menghalang teknologi serta ciptaan baru terutamanya untuk dimanfaatkan dalam sistem pendidikan.Hukum asal sesuatu adalah mubah yakni harus termasuk segala apa yang dibawa oleh pelbagai peradaban sama ada lama atau baru.

Sekian :)



No comments: